Wanneer je een Multiplier toepast op een positie en je houdt deze positie ´s nachts geopend, dan wordt er een financieringsfee in rekening gebracht.


Dit bedrag wordt dagelijks tussen 00:00 en 01:15 uur GMT in rekening gebracht. Voor elk product in de app kun je in het scherm 'Details' de financieringsfee terugvinden.


Hoe wordt de financing fee berekend?


De financieringsfee bestaat uit een percentage van de totale waarde van je trade. De exacte berekening varieert per product (cryptos en overige) en hangt ook af van de trade-richting (long of short).


1. Alle producten, behalve cryptovaluta


Voor alle producten, behalve cryptovaluta, bestaat de financieringsfee uit de interbancaire rente (ARR voor Europese producten en Federal Funds Rate voor USD of Amerikaanse producten in de app), waarbij 5% vaste jaarlijkse spread wordt opgeteld of afgetrokken.


Op longposities wordt de volgende formule toegepast:


financieringsfee = (huidige totale tradewaarde) * (geldende interbancaire rente + 5%) * (1 / dag per jaar)


Op shortposities wordt de volgende formule toegepast:


financieringsfee = (huidige totale tradewaarde) * (geldende interbancaire rente – 5%) * (1 / dag per jaar)


We rekenen 360 dagen per jaar voor producten in euro’s en dollars, en 365 dagen voor producten in Britse ponden.2. Cryptovaluta


Voor cryptovaluta brengen we bij shortposities geen financieringsfee in rekening.


Bij longposities brengen we een vast percentage in rekening: 20% per jaar voor Bitcoin en 25% per jaar voor andere cryptos.


De berekening van de financieringsfee op cryptovaluta is dan als volgt:


Bitcoin:

financieringsfee = (huidige totale tradewaarde) * (20% / dagen per jaar)

      

Overige cryptos:

financieringsfee = (huidige totale tradewaarde) * (25% / dagen per jaar)


Ter herinnering, de financieringsfee is alleen van toepassing als er een Multiplier wordt gebruikt. Als je geen Multiplier gebruikt, dan wordt er ook geen financieringsfee gerekend.


Kun je een voorbeeld geven van een berekening van de financing fee?


Stel je voor dat je € 100 investeert met een Multiplier van 5 in een longpositie in de CFD van een Europees aandeel. Zolang deze positie geopend, is zal er iedere dag om 00:00 uur een financieringsfee in rekening worden gebracht. Deze is gelijk aan de rentestand, vermenigvuldigd met de totale waarde van de trade, in dit geval € 500. De fee is dan gelijk aan de EONIA-rente van die dag plus de jaarlijkse spread van 5%, gedeeld door 360. Als we ervan uitgaan dat de ARR die dag -0,371% is. wordt de formule als volgt:


financieringsfee = € 500 * (-0.371% + 5%) * (1 / 360)


Dit betekent dat de fee die dagelijks in rekening wordt gebracht € 0,05 is.


* We rekenen geen financieringsfees over US Oil futures


** Je betaalt geen financieringsfees als je geen gebruik maakt van Multipliers. Vóór 3 februari 2019 verrekenden we een financieringsfee over een aantal producten (zoals cryptovaluta) ook al waren geen Multipliers gebruikt. Dit is nu niet meer het geval.